Documente cu valoare istorică

Colecție

Titlu
Documente cu valoare istorică
Descriere
Documentele referitoare la istoria românilor aflate în fodul de carte al secției „Sala de lectură”, lucrări de prezentare a fondurilor de arhivă, albume de documente, monografii și alte lucrări de specialitate, care stau la dispoziția cercetătorilor.

Itemi

Românii din Statul Ungar

Ioan Russu Șirianu

Iulian Grozescu (1839-1872)

Vicențiu Bugariu

Pentru țărani

Nicu Stejărel

Ateneu Românesc

Alexandru Gavra