Cuventarea ce Ioanu Mețianu Episcopulu Aradului, la ocasiunea introducerii sale în scaunulu episcopescu, în duminec'a Tomii 1875 a rostit'o catra representantii sinodului diecesanu, catra clerulu și poporulu eparchialu in biseric'a catedrala din Aradu.

Item

Metadate

Titlu
Cuventarea ce Ioanu Mețianu Episcopulu Aradului, la ocasiunea introducerii sale în scaunulu episcopescu, în duminec'a Tomii 1875 a rostit'o catra representantii sinodului diecesanu, catra clerulu și poporulu eparchialu in biseric'a catedrala din Aradu.
Editor
Stefanu Gyulai
Dată
1875