O dreaptă cerere cătră veneratul consistor român Gr. Or. din Arad și cătră Vener. Sinod Diecezan din anul 1914

Item

Metadate

Titlu
O dreaptă cerere cătră veneratul consistor român Gr. Or. din Arad și cătră Vener. Sinod Diecezan din anul 1914
Autor
Octavia Ciuhandu
Dată
1914